Vår affärsidé

Jolek producerar och säljer smarta lösningar med kunskap om slutanvändarnas behov och materialets egenskaper ska Jolek erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. För privatpersoner ska produkterna ge ökad livskvalitet och till företag ska Joleks produkter och tjänster ge ökad kvalite, marknadsföring, säkerhet, produktivitet samt lönsamhet.

 

Vision

Jolek ska vara en ledande handelskoncern, inom smarta verktyg och lösningar, på utvalda delar i norden.