Säckhållare

Säckhållare - Joleks egna storsäckhållare har underlättat för många av våra kunder i arbetet.

Säckhållare passar till EUR-pall och rymmer både för 1m³ och 2m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner, exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.
Man kan även använda säckhållare som transportsäkring av gods.

Säckhållare
Större variant, nytt utförande
Större variant, nytt utförande
Säckhållare Tjejmilen 2013
Tough viking 2014
Säckhållare Ragns Sells
Säckhållare Stockholms Marathon 2012