Säckhållare

Säckhållare - Joleks egna storsäckhållare har underlättat för många av våra kunder i arbetet.

Säckhållare passar till EUR-pall och rymmer både för 1m³ och 2m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.

Man kan även använda säckhållare som transportsäkring av gods och enkelt förflyttas med truck.

Ny modell för storsäckhållare där man inte längre är beroende av EUR-pallen. För att se de nya meddellerna, klicka här.

Säckhållare
Krokar för att hålla uppe storsäcken
Tough viking 2014
Säckhållare Tjejmilen 2013
Säckhållare Ragns Sells
Säckhållare Stockholms Marathon 2012