Storsäckshållare 1 m³

Nu lanserar vi den nya storsäckshållaren för storsäckar 1 m³. Ställas direkt på marken och är helt oberoende av EUR-pallen.

Storsäckhållare rymmer både för 1m³ och 2m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner, exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.

Man kan även använda säckhållare som transportsäkring av gods.

Säckhållare
Stor bygel i 12mm rundjärn
Krokfäste i 6mm rundjärn