Storsäckshållare 2 m³

Säckhållare - Joleks egna säckhållare har underlättat för många av våra kunder i arbetet.

Säckhållare passar till EUR-pall och rymmer 2m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner, exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.

Man kan även använda säckhållare som transportsäkring av gods.

Storsäckshållare 2 m³ - Större variant, nytt utförande
Stor bygel i 12mm rundjärn
Krokfäste i 6mm rundjärn