827080707

Storsäckhållare

Storsäckhållare - Joleks egna storsäckhållare har underlättat för många av våra kunder i arbetet.

Storäckhållare passar till EUR-pall och rymmer både för 1m³ och 2m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.

Man kan även använda storsäckhållare som transportsäkring av gods och enkelt förflyttas med truck. Produkten kräver inga verktyg vid montering och tar liten plats vid förvaring.

Ny modell för storsäckhållare där man inte längre är beroende av EUR-pallen. För att se de nya meddellerna, klicka här.

Storsäckhållare för EUR-pall
Storsäckhållare för EUR-pall
Krokar för att hålla upp storsäcken
Tough viking 2014
Säckhållare Tjejmilen 2013
Säckhållare Ragns Sells
Säckhållare Ragns Sells
Säckhållare Stockholms Marathon 2012