Logo3

Om oss

Jolek har lång erfarenhet av olika kunders behov oavsätt om du är privat eller företagskund. Mer än 30 år efter att företaget grundandes är vi ett framgångsrikt familjeföretag med viktiga medarbetare som tillsammans jobbar hjälpa våra kunder vid framtagning och vidareutveckling av koncept.


Vi är din leverantör som kan kundanspassa unika koncept med hjälp av vårt  standardsortiment. Tillsammans jobbar vi fram bäst lösning för rätt design, layout, ekonomi, kvalitet och leveranstid.

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders

 

Loggotype