Logo3

Vår affärsidé

Jolek i Tranås AB är en familjeägt metallindustri som tillverkar och levererar stål- och metallprodukter konstruerade efter EUR-pallen. Joleks största kundgrupp är återförsäljare runt om i Norden, där produktutveckling sker i nära samarbete med slutanvändaren.

Genom en ständig marknadsbearbetning finna innovativa lösningar, utveckla och förbättra verksamheten för en ökad tillväxt.

Vision

Jolek ska vara en ledande metallindustri inom smarta  lösningar för EUR-pallen på utvalda delar i norden.