Logo3

Digitaltryck

Detta är en metod som under de senaste åren har börjat komplettera den traditionella trycktekniken i allt större utsträckning runt om i världen. Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process direkt från datamediet.

Några av de främsta fördelarna med digitaltryck är att tryckplåtar inte behöver användas, det är miljövänligare samt att de dyra startkostnaderna försvinner. Snabba ändringar kan dessutom göras näst intill minuterna före tryck. Digitaltryck är framförallt en snabb metod. Upplagan är klar för efterbearbetning och distribution direkt efter att den lämnat maskinen.

Screentryck

Kärt barn har många namn. Screentryck kallas också för serigrafi, tygtryck, genomtryck eller silkscreen.

Principen för screentryck är att screenfärg pressas genom en PVC-väv eller polyester med hjälp av en gummiskrapa, en s k rakel. Med rakeln dras färgen över väven och samtidigt trycks screenfärg genom väven.
Väven som är uppspänd på en ram lämnar inga mönster efter sig vid tryckningen. Genom att använda sig av Screentryck ger detta en extra lång hållbarhet och ger bra kvalité.