Logo3

Storsäckshållare 2 m³

Storäckhållare - Joleks egna storäckhållare har underlättat för många av våra kunder i arbetet.

Säckhållare passar till EUR-pall och rymmer 2 m³ och passar bra för transporter och lagring av en mängd olika fraktioner, exempelvis sand, grus, jord, trädgårdsavfall, ved, betong, tegel, gips, byggavfall, pellets m.m.

2 m³ är en variant för högre storsäckar.

Storsäckshållare 2 m³ - Större variant, nytt utförande
Stor bygel i 12mm rundjärn
Krokfäste i 6mm rundjärn